Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

PREDÁVAJÚCI:

PLATANO s.r.o.
Železničná 368/4
920 01 Hlohovec
IČO: 53 055 446, IČ DPH: SK2121241474
shop@bananatour.sk,+421 911 820 271, www.bananashop.sk

KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Email / Tel.: ..................................................................................................................................
 
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
.......................................................................................................................................................
Číslo objednávky ..........................................................................................................................
Dátum objednania ........................................................................................................................
Dátum prevzatia tovaru ................................................................................................................
 
Odstúpením od zmluvy kupujúci vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.
 
V .......................................... dňa .....................................             Podpis ...................................